Вьетнам список городов и населенных пунктов

Вьетнам красивые фото городов


Flower - NT, Нячанг
Flower - NT
© Nam Tuan
Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn, Нячанг
Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn
© Nam Tuan
Hoa giấy, Нячанг
Hoa giấy
© Nam Tuan
Toàn cảnh cầu Long Toàn - NT, Нячанг
Toàn cảnh cầu Long Toàn - NT
© Nam Tuan
Chợ Duyên Hải - market - NT, Нячанг
Chợ Duyên Hải - market - NT
© Nam Tuan
Xí nghiệp đông lạnh thủy sản Long Toàn - NT, Нячанг
Xí nghiệp đông lạnh thủy sản Long Toàn - NT
© Nam Tuan
Thị trấn Duyên Hải - NT, Нячанг
Thị trấn Duyên Hải - NT
© Nam Tuan
Bờ kè sông Long Toàn - NT, Нячанг
Bờ kè sông Long Toàn - NT
© Nam Tuan
Rẫy, Нячанг
Rẫy
© Dương Văn Hưởng
Sen hồng, Нячанг
Sen hồng
© Nam Tuan
Thị trấn Duyên Hải, Нячанг
Thị trấn Duyên Hải
© Ngọc Viên
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh), Нячанг
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Bến xe khách huyện Duyên Hải, Нячанг
Bến xe khách huyện Duyên Hải
© Ngọc Viên
Tt. Duyên Hải (Không Ảnh), Нячанг
Tt. Duyên Hải (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh), Нячанг
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Cầu Long Toàn, Нячанг
Cầu Long Toàn
© Ngọc Viên
Huyện - Duyên Hải - District (Không Ảnh), Нячанг
Huyện - Duyên Hải - District (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Huyện - Duyên Hải - District (Không Ảnh), Нячанг
Huyện - Duyên Hải - District (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh), Нячанг
Duyên Hải - Trà Vinh (Không Ảnh)
© Vietnam - Paracels
Mekong Delta, Нячанг
Mekong Delta
© Vietnam - Paracels