Вьетнам список городов и населенных пунктов

Вьетнам красивые фото городов


Đêm Sông Hàn - night on the Han River, Дананг
Đêm Sông Hàn - night on the Han River
© Ngo Minh Truc
Một sáng Cầu Rồng - Dragon Bridge in the morning, Дананг
Một sáng Cầu Rồng - Dragon Bridge in the morning
© Ngo Minh Truc
Cầu Rồng - NT, Дананг
Cầu Rồng - NT
© Nam Tuan
Đá  mỹ nghệ dọc sông Hàn -  rock art work along the Han riverside, Дананг
Đá mỹ nghệ dọc sông Hàn - rock art work along the Han riverside
© Ngo Minh Truc
Đường - Núi Thành - Street, Дананг
Đường - Núi Thành - Street
© Vietnam - Paracels
Bờ sông Hàn ngày xưa, Дананг
Bờ sông Hàn ngày xưa
© Ngày Xửa Ngày Xưa
Đường - Bạch Đằng (bên bờ sông Hàn) - Street, Дананг
Đường - Bạch Đằng (bên bờ sông Hàn) - Street
© Vietnam - Paracels
Chợ - Hàn - Market (Ngày Xưa - 1960), Дананг
Chợ - Hàn - Market (Ngày Xưa - 1960)
© Ngày Xửa Ngày Xưa
Bờ sông Hàn về đêm, Дананг
Bờ sông Hàn về đêm
© Ngọc Viên
Han River By Night, Дананг
Han River By Night
© KhoiTran
Cầu quay Sông Hàn, Дананг
Cầu quay Sông Hàn
© Trịnh Minh Nhựt
Classroom scene from 1993, Дананг
Classroom scene from 1993
© Tan Hiep
Vó bè trên sông Hàn (Ngày Xửa Ngày Xưa), Дананг
Vó bè trên sông Hàn (Ngày Xửa Ngày Xưa)
© Ngày Xửa Ngày Xưa
Monkey Mountain Da Nang Vietnam 1970, Дананг
Monkey Mountain Da Nang Vietnam 1970
© vnvetlester
Sân bay - Đà Nẵng - Airport, Дананг
Sân bay - Đà Nẵng - Airport
© Vietnam - Paracels
Sân bay - Đà Nẵng - Airport, Дананг
Sân bay - Đà Nẵng - Airport
© Vietnam - Paracels
Sông - Hàn - River, Дананг
Sông - Hàn - River
© Vietnam - Paracels
Nhà thờ Con Gà, Дананг
Nhà thờ Con Gà
© Vietnam - Paracels
Nhà thờ Tin Lành - Tân An - Church, Дананг
Nhà thờ Tin Lành - Tân An - Church
© Vietnam - Paracels
Ngã ba - Núi Thành / Trưng Nữ Vương - Crossroads, Дананг
Ngã ba - Núi Thành / Trưng Nữ Vương - Crossroads
© Vietnam - Paracels