Вьетнам список городов и населенных пунктов

Вьетнам красивые фото городов


Bình minh đảo xa, Винь
Bình minh đảo xa
© Cao Minh
Công trường hồ chứa nước núi Thới Lới, Lý Sơn, 18/07/2011, Винь
Công trường hồ chứa nước núi Thới Lới, Lý Sơn, 18/07/2011
© rongcoithit
Đón bình minh, Винь
Đón bình minh
© Cao Minh
Hang Câu, Винь
Hang Câu
© Nguyễn Thanh Sơn
Bãi triều phía Bắc đảo Lý Sơn, Винь
Bãi triều phía Bắc đảo Lý Sơn
© Nguyễn Thanh Sơn
Bàng vuông - Cây cao bóng cả, Винь
Bàng vuông - Cây cao bóng cả
© Cao Minh
Bình minh thôn dã - Life in rural (Lý Sơn), Винь
Bình minh thôn dã - Life in rural (Lý Sơn)
© Cao Minh
Đền thờ bậc lão tướng Hải đội Hoàng Sa, Винь
Đền thờ bậc lão tướng Hải đội Hoàng Sa
© Cao Minh
Sân Bay - Lý Sơn - AF (1966/72), Винь
Sân Bay - Lý Sơn - AF (1966/72)
© Ngày Xửa Ngày Xưa
Sunrice in thôn Đông, Винь
Sunrice in thôn Đông
© Cao Minh
Màu xanh trên đảo (phía trên là miệng núi lửa cổ) - Crops of residents on the island. If you look up at the top, which is ancient crater, Винь
Màu xanh trên đảo (phía trên là miệng núi lửa cổ) - Crops of residents on the island. If you look up at the top, which is ancient crater
© Ngo Minh Truc
Bức tranh quê, Винь
Bức tranh quê
© Cao Minh
Nắng sớm, Винь
Nắng sớm
© Cao Minh
An Hải, Lý Sơn - nhìn từ núi Thới Lới, Винь
An Hải, Lý Sơn - nhìn từ núi Thới Lới
© rongcoithit
Hải đăng Lý Sơn - lighthouse on the island, Винь
Hải đăng Lý Sơn - lighthouse on the island
© Ngo Minh Truc
Cây phong ba trước biển, Винь
Cây phong ba trước biển
© Cao Minh
Bình minh trên biển Lý Sơn, Винь
Bình minh trên biển Lý Sơn
© Nguyễn Thanh Sơn
Màu xanh dưới chân núi lửa cổ - Farm produce beneath an ancient volcano on the island. If you look up at the top, which is ancient crater, Винь
Màu xanh dưới chân núi lửa cổ - Farm produce beneath an ancient volcano on the island. If you look up at the top, which is ancient crater
© Ngo Minh Truc
Từ bi cứu độ muôn người, cầm bình cam lộ ngự nơi niết bàn, Винь
Từ bi cứu độ muôn người, cầm bình cam lộ ngự nơi niết bàn
© Cao Minh
Sun & lighthouse, Винь
Sun & lighthouse
© Cao Minh