Фото Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn в городе Пхан-Тхит

Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn, Пхан-Тхит
Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn
Добавлено © Nam Tuan
Город : Пхан-Тхит
Фотография добавлена 02.02.2009
Поделись информацией Thị trấn Duyên Hải nhìn từ Cầu Long Toàn в Пхан-Тхит - помоги собрать больше фотографий твоего города!


*
*
*
ОТМЕНА